صحبت کردن شبکه اجتماعی پلاستیک رسانه ها

صحبت کردن: شبکه اجتماعی پلاستیک رسانه ها پلاستیک مالزی زندگی جراحی تصویر

گت بلاگز اخبار اجتماعی معافیت مجرمان نوجوان از شدت یافتن مجازات‌های قانونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه پیگیری به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، مجرمان نوجوان را از شدت یافتن مجازاتهای قانونی مندرج در لایحه مذکور «معاف»

معافیت مجرمان نوجوان از شدت یافتن مجازات‌های قانونی

معافیت مجرمان نوجوان از شدت یافتن مجازات های قانونی

عبارات مهم : قانون

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه پیگیری به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، مجرمان نوجوان را از شدت یافتن مجازاتهای قانونی مندرج در لایحه مذکور «معاف» کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مواد ۲۱ تا ۲۳ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به شرح زیر تصویب کردند:

معافیت مجرمان نوجوان از شدت یافتن مجازات‌های قانونی

ماده ۲۱: چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم این قانون دخالت داشته باشد به مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال می شود.

ماده ۲۲: در موارد زیر مرتکب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه پیگیری به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، مجرمان نوجوان را از شدت یافتن مجازاتهای قانونی مندرج در لایحه مذکور «معاف»

الف) مرتکب جرائم عنوان مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مواظبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد.

ب) مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم عنوان مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.

پ) در صورتی که مرتکب به صورت مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده است باشد.

معافیت مجرمان نوجوان از شدت یافتن مجازات‌های قانونی

ماده ۲۳: درصورتی که مرتکب جرائم عنوان این قانون نوجوان باشد، موارد شدت یافتن مجازات نسبت به وی اعمال نمی شود.

واژه های کلیدی: قانون | مجازات | قانونی | نوجوان | نوجوانان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz