صحبت کردن شبکه اجتماعی پلاستیک رسانه ها

صحبت کردن: شبکه اجتماعی پلاستیک رسانه ها پلاستیک مالزی زندگی جراحی تصویر

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تصمیم‌گیران مهم نظام 400 تا 500 نفر هستند که هیچ گاه عزل نمی‌شوند/ نشانه از ک

حسین راغفر گفت: در چهل سال گذشته 400 الی 500 صورت مهم در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاس

تصمیم‌گیران مهم نظام 400 تا 500 نفر هستند که هیچ گاه عزل نمی‌شوند/ نشانه از ک

حسین راغفر : تصمیم گیران مهم نظام 400 تا 500 نفر هستند که هیچ گاه عزل نمی شوند/ نشانه از کودتای اقتصادی، براندازی سیاسی است

عبارات مهم : سیاسی

حسین راغفر گفت: در چهل سال گذشته 400 الی 500 صورت مهم در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف های اقتصادی هستند ولی ندیده ایم که یک نفر از این افراد به علت بی کفایتی عزل شوند. در خیلی از موارد فسادی صورت گرفته مسئولی را برکنار کرده اند ولی بعد از مدتی مسئولیت مهم تری را به وی واگذار کردند.

حسین راغفر در گفت وگو با ایلنا تاکید کرد: در چهل سال گذشته 400 الی 500 صورت مهم در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف های اقتصادی هستند ولی ندیده ایم که یک نفر از این افراد به علت بی کفایتی عزل شوند. در خیلی از موارد فسادی صورت گرفته مسئولی را برکنار کرده اند ولی بعد از مدتی مسئولیت مهم تری را به وی واگذار کردند.

این کارشناس اقتصادی راجع به تغییرات احتمالی در کابینه دولت گفت: تصمیم به عوض کردن در کابینه را می توان از دو جهت بررسی کرد که آ یا این تغییرات به علت اتفاقات اخیر انجام می شود که باید به عامل آن پرداخت. توصیه بعدی این است که عملکرد اقتصاد در سه دهه گذشته یک روند نزولی همراه با نوسان داشته است بخصوص در 13 سال گذشته شاهد یک افول اقتصادی بوده ایم و شاخص های مهم اقتصاد در این سال ها نزولی بودند.

تصمیم‌گیران مهم نظام 400 تا 500 نفر هستند که هیچ گاه عزل نمی‌شوند/ نشانه از ک

وی با بیان اینکه اگر از این منظر به فضاحت های مالی و اقتصادی که در ماه های اخیر افتاده بنگریم به نظرم پرسشها را باید در بستر وسیع تری ببینیم، گفت: با این اتفاقات رخ داده شاهد بی سابقه ترین جهش قیمت ها در بازار ارز بودیم که یک عده ای با شارلاتانیزم تلاش کردند که بگویند درصد تغییرات اوج نبوده این در حالی است که اساسا عنوان درصد تغییرات قیمت نیست بلکه مقدار مطلق زیاد کردن قیمت ها، زیاد کردن بی سابقه داشته است.

راغفر ادامه داد: ظرف مدت کوتاهی قیمت دلار از 3500 تومان به بیش از 9000 تومان رسید که این جهش قیمت در اقتصاد کشور عزیزمان ایران بی سابقه بود.

حسین راغفر گفت: در چهل سال گذشته 400 الی 500 صورت مهم در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاس

هدف از کودتای اقتصادی براندازی سیاسی است

وی با تاکید بر اینکه اعتقاد دارم این عنوان در قالب یک کودتای اقتصادی که نشانه آن براندازی سیاسی است باید ارزیابی کنیم، گفت: در تصمیماتی که رخ داده یک همسویی بسیار بالایی با سیاست های آمریکا و اسرائیل قابل مشاهده است.

راغفر ادامه داد: بعد از زیاد کردن قیمت ارز می بینیم که 20 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالای لوکس تخصیص داده شده است داده می شود این در حالی است که قرار است به زودی با تحریم های بی سابقه ای روبرو شویم و هر دلار موجود در صندوق دولت به بالاترین ارزش خود در 40 سال گذشته حیات جمهوری اسلامی رسیده است.

تصمیم‌گیران مهم نظام 400 تا 500 نفر هستند که هیچ گاه عزل نمی‌شوند/ نشانه از ک

اعطای 20 میلیارد دلار در ظرف چند روز جهت خالی کردن ذخایر کشور است

وی گفت: در شرایطی که دلار تا این حد ارزش پیدا کرده اعطای 20 میلیارد دلار در ظرف یک دوره چند روزه فی نفسه نشان دهنده اغوای تصمیم گیری ها جهت خالی کردن ذخایر مملکت و بحرانی کردن شرایط محسوب می شود.

حسین راغفر گفت: در چهل سال گذشته 400 الی 500 صورت مهم در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاس

هدف از راه اندازی بازار ثانویه ارز براندازی نظام سیاسی است

راغفر مدعی شد: نمونه دیگر این کودتا تصمیماتی است که بلافاصله طی ادامه همین سیاست ها اتخاذ می شود و اصرار بر راه اندازی بازار ثانویه ارز وجود دارد این هم در جهت کودتای سیاسی و نه اقتصادی با نشانه براندازی نظام سیاسی است.

تصمیم‌گیران مهم نظام 400 تا 500 نفر هستند که هیچ گاه عزل نمی‌شوند/ نشانه از ک

وی گفت: شاهد آن هستیم که افرادی در درون دولت، مجلس و حاکمیت با شوق وصف ناپذیری این پدیده را دنبال می کنند و به سرعت قبل از اینکه بسیاری از پرسشها روشن باشد به دنبال راه اندازی بازار ثانویه هستند.

وی ادامه داد: اعتقاد دارم این مساله بسیار مشکوک است و با توجه به شواهدی که وجود دارد عده ای به صورت ناآگاهانه و آگاهانه در زمین اسرائیل و آمریکا بازی می کنند تا نارضایتی هایی را به وجود بیاورند و اعتقاد دارم نشانه از راه اندازی بازار ثانویه تثبیت قیمت دلار با قیمت 9000 تومان است که گام های بعدی آن زیاد کردن قمیت دلار از این قیمت پایه خواهد بود.

برای غارت منابع عمومی،گروه های مافیایی تشکیل داده اند

این اقتصاددان با بیان اینکه باید دید چه کسانی بازیگر مهم این میدان هستند، گفت: گروهی به دنبال غارت منابع عمومی با نیت منفعت های شخصی، گروه های مافیا تشکیل داده اند و به صورت ناآگاهانه شرایط بحرانی ایجاد کرده اند ولی گروه دیگر عامدانه از عنصرهای خارجی هستند که اهداف اسرائیل و آمریکا را در کشور عزیزمان ایران دنبال می کنند.

وی با بیان اینکه اگر قیمت دلار 9000 تومان تثبیت شود دیگر در این شرایط نان به قیمت 1500 تومان تولید نخواهد شد، گفت: با ادامه این شرایط ناگزیر شاهد شورش های نان خواهیم بود و این همان برنامه ای است که اسرائیل و آ مریکا به دنبال آن هستند.

نهادهای خارج از دولت مسئول بخشی از پرسشها اقتصادی هستند

وی همچنین راجع به کارها دولت در سایه اظهار داشت: فقط دولت نیست که مسئول این اوضاع اقتصادی است بلکه بخش قابل توجهی از نظام اقتصادی ما از حیطه دولت خارج هستند و آنها هم مسئول این بحران اقتصاد کشور عزیزمان ایران محسوب می شوند.

راغفر افزود: نقش موسسات مالی و پولی که خارج از نظارت عمل می کنند حتما تاثیرات مخرب خود را در بازار گذاشته است ولو اینکه با نشانه تخریب دولت نسبت به کسب سودهای نامشروع اقدام کرده اند و همگی در یک زمین بازی می کنند و آن هم تامین اهداف آمریکا و اسرائیل بوده است.

برخی از بانک های شخصی منشا مهم تامین مالی قاچاق در کشور هستند

وی تاکید کرد: ولی توصیه این است آیا بانک مرکزی که در جریان این کارها بوده سکوت کرده است بانک مرکزی می داند که بعضی از بانک های شخصی منشا مهم تامین مالی قاچاق در کشور هستند.

راغفر با بیان اینکه 30 سال است گروهی در این کشور تلاش کردند تمام سازوکارهای اقتصادی و تنظیم بازار ارز را در کشور عزیزمان ایران بهم بریزند، ادامه داد: عده ای به اسم بانک های شخصی اداره اقتصاد کشور را در اختیار گرفته اند و طبیعی است که در برابر دوری از سیاست های غلط اقتصادی مقاومت می کنند.

وی افزود: دولت با نشانه اعلام مسئولین تامین مالی قاچاق های بزرگ در کشور که بانک های شخصی هستند کوتاهی کرده ولی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد.

سکوت دستگاه های امنیتی درخصوص کودتای اقتصادی جای تعجب دارد

راغفر با تاکید بر اینکه عده ای منافعی در این شرایط دارند که از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی پرهیز می کنند، گفت: در این سیستم اقتصادی به دنبال حرص و منفعت شخصی خود بوده اند و با این نشانه کشور را غارت کردند ولی عده ای هم عنصرهای خارجی هستند که دست به غارت کشور می زنند به هر حال هر گروه با بهانه تنظیم بازار اقداماتی جهت غارت کشور انجام داده است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در این بین تعجب می کنم که آیا دستگاه های امنیتی در برابر این کودتا سکوت کرده اند.

اقدامات منفعت طلبانه خشم مردم را برمی انگیزد

وی با بیان اینکه این کارها منفعت طلبانه خشم مردم را برمی انگیزد، اظهار داشت: درحالی که عده ای با دلار دولتی تولید ثروت کرده اند عده ای از مردم نان خود را از درون زباله ها پیدا می کنند و در حالی که عده ای بی کفایت در راس امور مدیریت می کنند.

وی ادامه داد: عده ای از جوانان به رغم تحصیلات عالیه و صلاحیت بدون کار و افسرده هستند و این حجم از نابرابری ها در تاریخ کشورمان بی سابقه بوده هست. این تصویر بسیار دهشتناکی از کشور عزیزمان ایران است که قلب هر انسان آزادی را به درد می آورد و انگشت اتهام را به سوی مسئولان می گیرد.

اعتماد مردم به جناح های متفاوت خدشه دار شده است است

راغفر با بیان اینکه حکومت باید منتظر یک ریزش شدید همکاری سیاسی مردم در انتخابات آتی باشد، گفت: به علت اینکه اعتماد مردم به جناح های متفاوت خدشه دار شده است است با حداقل درصد همکاری عمومی در انتخابات آتی را شاهد خواهیم بود مگر اینکه اتفاق غیرقابل آینده نگری رخ دهد.

وی ادامه داد: اگر مردم به هر دلیلی در انتخابات بعدی شرکت کنند نه به خاطر اثبات ارادت خود به یک جناح خاص، بلکه جهت جلوگیری از یک فاجعه بزرگتر در کشور به میدان می آیند و آن هم نه جهت آن گروه و آن دسته، بلکه جهت بقای کشورشان.

این اقتصاددان ادامه داد: تا پیش از این انتظارات مردم بر این بوده که در انتخابات شرکت کنند تا یک جناح سیاسی در مجلس یا در دولت در اکثریت باشد و کارها اصلاحی انجام دهد ولی دیدیم که این اتفاق هم افتاد ولی هیچ نشانه ای از اصلاح و برطرف پرسشها مردمی صورت نگرفت.

برخی از منتخبین مردم در حال کاسبی جهت خودشان هستند

وی تاکید کرد: بعضی از آنهایی که رای مردم را گرفتند امروز به دنبال کاسبی خود هستند و طبیعی است که در این شرایط اعتماد مردم از بین رفته باشد.

وی راجع به اتفاقات غیرمترقبه ای که ممکن است مردم را به پای انتخابات بکشاند، گفت: مردم در شرایطی پای صندوق انتخابات می روند که آمریکا به قصد حمله به کشور عزیزمان ایران پشت دروازه های کشور باشد که در این شرایط مردم به خاطر بقای کشورشان و پاسخ به دشمن رژه وحدت از خود به نمایش می گذارند.

اعلام عفو عمومی می تواند به اعتمادسازی کمک کند

وی با تاکید بر اینکه حاکمیت در این شرایط باید جهت جلب اعتماد مردم یک عفو عمومی در دستور کار خود قرار دهد، گفت: امروز تنها عنوان برطرف حصر بعضی از صورت ها نیست و باید در برابر دخترانی که به خاطر دیده نشدن اعتراض می کنند و مجازات حبس 20 ساله می گیرند یک عفو عمومی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: از این دسته آسیب خورده ها و قربانی ها در کشورمان کم نیست و در این شرایط عفو عمومی می تواند به اعتمادسازی یاری کند تا زمانی که اراده ای جهت برخورد جدی با ریشه فساد در کشور وجود نداشته باشد اینکه عده ای را هم از حصر خارج کنند کمک چندانی به بازسازی اعتماد عمومی نمی کند.

راغفر در خصوص تلاش دولت جهت براق سازی در عرصه اقتصادی گفت: در جریان واردات خودروهای قاچاق و تخلفاتی که اخیرا رخ داده فرآیند براق سازی که با نشانه اعتمادسازی در جریان باشد اتفاقی نیفتاده است.

وی گفت: به نظر می رسد بعضی از اطلاعات در خصوص فسادهای اخیر مالی و اقتصادی درز یافته تا اینکه دولت بخواهد با نشانه اعتمادسازی راجع به آنها براق سازی کرده باشد.

هیچ اراده ای جهت براق سازی وجود ندارد

راغفر با تاکید بر اینکه هیچ اراده ای جهت براق سازی وجود ندارد، ادامه داد: در واقع براق سازی در کار نبوده و این اطلاعات راجع به واردات خودروهای قاچاق از درون دولت درز کرده و اینگونه نبوده که اطلاعات از نظر مقامات مهم حوزه های اقتصادی و وزرای مربوطه پنهان بوده باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: قابل پذیرش نیست که واردات این حجم از خودروی قاچاق از اطلاع مسئولان ذیربط مخفی مانده باشد و اگر چنین اتفاقی افتاده اساسا آن وزیر صلاحیت اداره وظایف محول شده است را ندارد و اگر هم چنین تخلفی در حوزه مسئولیت وی رخ داده و عنوان را مخفی نگه داشته هم فاقد صلاحیت جهت کار در آن دستگاه است.

راغفر با بیان اینکه حداقل انتظار این است که وزیر مرتبط با این اتفاقی که رخ داده به علت اهمال انجام شده است در وظایف قانونی عزل شود، گفت: این حداقل کاری است که انتظار می رود دولت انجام دهد و اگر وزیر مرتبط با حوزه عزل می شد می توانست به بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.

مسئولان معرفی مفسدین را به تاخیر می اندازند تا شاید مردم ماجرا را فراموش کنند

راغفر با بیان اینکه متاسفانه یک سنت سیاسی در کشور عزیزمان ایران وجود دارد که هر وقت فضاحت اقتصادی و مالی رخ می دهد مسئولان به جای پاسخگویی و عذرخواهی و کناره گیری، براق سازی را به تاخیر می اندازند، گفت: روال این است که مسئولان مردم را جهت پاسخ دهی و معرفی مفسدان اقتصادی به آینده حواله می دهند که شاید مردم دچار فراموشی شوند و این اتفاقی است که به طور متداول انجام شده است و مسئولین دلخوش بودند که مردم این فساد را هم فراموش می کنند ولی از آنجایی که این اتفاق ها معمولا تکرار می شوند مردم دوباره به یاد خلف وعده های دولت و حکومت در جهت ارائه گزارش از مفسدان اقتصادی می افتند.

وی تاکید کرد: همین عنوان باعث گسترش بی اعتمادی مردم شده است و به فرسایش سرمایه اجتماعی به نظام تصمیم گیر در راس اداره کشور منجر می شود.

راغفر راجع به تخلفات رخ داده در حوزه واردات ماشین اظهار داشت: واردات 6500 خودروی قاچاق و یا به تعبیر یکی از نمایندگان مجلس به قول از مقامات امنیتی واردات صد هزار خودروی قاچاق نمی تواند یک شبه رخ داده باشد و قطعا در مدت وقت چند ماه انجام شده است است.

وی افزود: نمی توان این هجمه بزرگ از واردات خودروی قاچاق را نادیده گرفت و با این همه اهمالی که در این سیستم وجود داشته انتظار می رفت مدیر جمهوری وزیر مرتبط با حوزه را عزل می کرد یا اینکه خود آقای وزیر از سمتش استعفا می داد.

راغفر با بیان اینکه ارائه اطلاعات جهت براق سازی به تنهایی کافی نیست، ادامه داد: این آسیبی که به منافع ملی وارد شده است چگونه جبران می شود و مردم باید بدانند چه کسانی مسئول بودند و چگونه مجازات خواهند شد.

واژه های کلیدی: سیاسی | اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz