صحبت کردن شبکه اجتماعی پلاستیک رسانه ها

صحبت کردن: شبکه اجتماعی پلاستیک رسانه ها پلاستیک مالزی زندگی جراحی تصویر

گت بلاگز اخبار پزشکی از بین بردن قیمت اقلام مصرفی پزشکی خارج از فهرست استراتژیک

رئیس اداره نظارت و ارزیابی(بازرسی) تجهیزات پزشکی شرکت غذا و دارو گفت: قیمت اقلام پزشکی مصرفی خارج از فهرست استراتژیک، از فردا از لینک استعلام این اداره کل از بی

از بین بردن قیمت اقلام مصرفی پزشکی خارج از فهرست استراتژیک

از بین بردن قیمت اقلام مصرفی پزشکی خارج از فهرست استراتژیک

عبارات مهم : اداره

رئیس اداره نظارت و ارزیابی(بازرسی) تجهیزات پزشکی شرکت غذا و دارو گفت: قیمت اقلام پزشکی مصرفی خارج از فهرست استراتژیک، از فردا از لینک استعلام این اداره کل از بین بردن می شود.

به گزارش مهر، مجید حمیدی، افزود: پیرو مصوبه کمیسیون قیمت گذاری مورخ دوم مرداد ۹۶ و متعاقب دستور مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی، قیمت تمامی اقلام خارج از فهرست استراتژیک از دهم شهریور از لینک استعلام قیمت اقلام مصرفی در وب سایت این اداره کل از بین بردن خواهند شد.

از بین بردن قیمت اقلام مصرفی پزشکی خارج از فهرست استراتژیک

وی گفت: پیرو مصوبه یازدهمین کمیسیون قیمت گذاری در تاریخ ۱۲ آبان ۹۵ ، فهرست اقلامی که مشمول تعیین سقف قیمت ریالی به وسیله اداره کل می باشند بعنوان فهرست استراتژیک تعیین گردیده اند.

حمیدی در خصوص تعیین وظیفه قیمت اقلامی که از وب سایت اداره کل از بین بردن خواهند شد، افزود: طی مذاکرات و مکاتبات انجام شده است با انجمن ها و اتحادیه ها مقرر گردید در مناسب ترین وقت نسبت به تعیین سقف قیمت این اقلام اقدام نمایند تا بعد از اعلام سقف قیمت پیشنهادی به اداره کل و طرح و تصویب در کمیسیون قیمت گذاری، موارد اطلاع رسانی گردد. لذا در خصوص اقلام خارج از فهرست استراتژیک، تمامی شرکت ها می بایست از طریق انجمن ها و اتحادیه ها پیگیر تعیین سقف قیمت اقلام باشند.

رئیس اداره نظارت و ارزیابی(بازرسی) تجهیزات پزشکی شرکت غذا و دارو گفت: قیمت اقلام پزشکی مصرفی خارج از فهرست استراتژیک، از فردا از لینک استعلام این اداره کل از بی

واژه های کلیدی: اداره | پزشکی | کمیسیون | قیمت گذاری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz