صحبت کردن شبکه اجتماعی پلاستیک رسانه ها

صحبت کردن: شبکه اجتماعی پلاستیک رسانه ها پلاستیک مالزی زندگی جراحی تصویر

گت بلاگز Uncategorized چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

شبکه اجتماعی | پلاستیک | رسانه ها | پلاستیک | مالزی | زندگی | جراحی | تصویر

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک 

جوان اهل مالزی که پوست تیره رنگ داشت، با انجام عمل هاي جراحی متفاوت توانست پوستی کاملا سفید و صورت اي زیباتر پیدا کند. جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیایی | امیرول رضوان موسی، کارآفرین 21 ساله اهل مالزی اخیرا به علت صرف ده ها هزار دلار جهت جراحی پلاستیک که نتیجه آن شبیه شدن به یکی از شخصیت هاي انیمه بود،مورد انتقاد قرار گرفته هست.

به گزارش پارس ناز امیرول که اکثر با نام کاربری اینترنتی خود ماییو رایزون آشنا می شود هفته قبل بعد از منتشر کردن تصویر هایي از تغییرشکل بسیار زیادش در شبکه اجتماعی، نشانه انتقادهای شدید مردم مالزی قرار گرفت.

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

تصویر قبل و بعد پسر جوان اهل مالزی بعد از چندین عمل زیبایی

این حقیقت که بعضی رسانه ها گزارش کردند وی جهت شبیه شدن به عروسک کن تاکنون چندین نوعجراحی پلاستیک انجام داده جهت او موثر نبود و انتقادها تا حدی چندان شد که وی از مردم تقاضاکرد از محکوم کردن و رفتارهای غیرانسانی نسبت به او دست بردارند.

شبکه اجتماعی | پلاستیک | رسانه ها | پلاستیک | مالزی | زندگی | جراحی | تصویر

در گفت و گو اي با یک روزنامه مالزیایی ، امیرول گفت وی در صفحه شبکۀ اجتماعی فیس بوک خود شمار زیادی ازنظرات تنفرآمیز دارد و حتی کار تاجایی پیش رفته که در شهر زادگاهش کیلانتان او را جهت عوض کردن دادنظاهرش مورد آزار قرار می دهند.

عبارات مهم : شبکه اجتماعی – پلاستیک

این پسر جوان یکی از کارآفرین هاي پیروز مالزی هست

جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیایی و تصویر العمل هاي تند نسبت به عوض کردن شکل ویمشخص نیست دقیقا مردم چه مشکلی با گزینه زندگی این مرد جوان دارند ولی او ادعا میکند اینواکنش هاي منفی فشار زیادی در زندگی، چه از لحاظ معنوی و چه مالی، بر او وارد کرده هست.

این جوان مالزیایی که صاحب یکی از برندهای مشهور لوازم قشنگی و آرایشی است می گوید حتیبرخی از مشتری هایش همکاری با او را قطع کرده و به صورت عمومی او را جهت عوض کردن ظاهرشمحکوم کرده اند. او اکنون عاجزانه از مردم می خواهد تا شرایط او را درک کرده و از متهم کردن ویدست بردارند، آیا که کنار آمدن با این شرایط پرطنش جهت او سخت شده است هست.

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیاییامیرول موسی مدعی است که نشانه وی پاک کردن صورتش از لک هاي باقی ماندهاز آبله مرغان بوده استهدف جوان مالزیایی از جراحی پلاستیکوی همین طور می گوید وی علی رغم ادعای رسانه ها هرگز قصد شبیه شدن به عروسک کن را نداشتهاست ، بلکه نشانه وی پوشاندن لک هایي هست

که در بر اثر آبله مرغان بر صورت وی باقی ماندهبود ، البته او تصدیق کرد علاقه به این شخصیت انیمه بر به دست آوردن شکل ظاهری کنونی اشتاثیر داشته هست.ظاهرا امیرول موسی از سال 2014 تحت چندین جراحی پلاستیک قرار گرفته و بعد از آنکه در یکرقابت قشنگی آنلاین برنده شد ، توانست از عهده مخارج مالی جراحی ها برآید.

شبکه اجتماعی | پلاستیک | رسانه ها | پلاستیک | مالزی | زندگی | جراحی | تصویر

بعضی منابع ادعا میکنند او تاکنون حدود 46000 دلار جهت جراحی پلاستیک هزینه کرده ولی خودشتاکنون این رقم را تایید نکرده هست.

تصویر هاي جالب از جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیایی

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

تصویر هاي قبل و بعد جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیایی جراحی پلاستیک پسرجوان مالزیایی

واژه های کلیدی: شبکه اجتماعی | پلاستیک | رسانه ها | پلاستیک | مالزی | زندگی | جراحی | تصویر

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

چهره باورنکردنی این پسر بعد از جراحی پلاستیک

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz